Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Animal Liberation – The Movie

Animal Liberation FrontAnimal Liberation Front (z ang.) – Front Wyzwolenia Zwierząt – to ruch tworzony przez ludzi, których celem jest uwalnianie zwierząt. Ideę zapoczątkował Ronie Lee, który z 5 osobami założył – Band of Mercy – Paczka Miłosierdzia w 1973 roku. Pierwsze akcje skierowane były przeciw myśliwym i polowaniom na lisy w Wlk. Brytanii.

Aktywiści i aktywistki tego ruchu bardzo często nazywani są „ekstremistami” lub „terrorystami”, mimo, że żadna krzywda nigdy nikogo nie spotkała z ich strony. Aktywiści i aktywistki tego ruchu tłumaczą swoje działania wyższym prawem moralnym, które prowadzi ich do działania przeciwko bezdusznemu prawu, zezwalającemu na okrucieństwo i maltretowanie zwierząt oraz ludzką ignorancję. Często właśnie tak działa się w imię postępu, nauki, mody, rozrywki czy diety.

Wykorzystywanie zwierząt jest integralną częścią systemu w jakim żyjemy – czy to oznacza jednak, że jest to słuszne i że my nie możemy tego zmienić?

Więcej o ruchu i jego początkach: (po angielsku)
http://www.animalliberationfront.com/ALFront/Premise_History/RonnieLee_NoComp.htm

Podziękowania dla Patrycji Art za przetłumaczenie angielskich napisów na język polski.