Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Animal Frontline

Animal Frontlinekraj: Wielka Brytania
czas trwania: 70 minuty
język: polski lektor

Kilka odcinków programu dokumentalnego „Animal Frontline” (Na linii frontu) wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii na potrzeby kanału Animal Planet. Autorzy programu przybliżają różne problemy związane z wykorzystywaniem zwierząt przez człowieka oraz ludzi, którzy walczą o poprawę losu tych zwierząt. Możemy przyjrzeć się przemysłowi futrzarskiemu, polowaniom oraz sabotażom myśliwskim. Poznamy tradycje hiszpańskich myśliwych, która pozbawia życia wiele psów. Zobaczymy ludzi, którzy ratują psy wykorzystywane w myślistwie i gonitwach, oraz jak wygląda transport żywych zwierząt do rzeźni.

W 2003 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono zakaz hodowli zwierząt futerkowych, a co z hodowcami w innych krajach Europy? Aktywista Mark Glover od 15 lat interesuje się takimi fermami. Obserwuje i dokumentuje hodowle, warunki, w jakich żyją zwierzęta oraz metody ich zabijania. Hodowcy mają go za ignoranta i terrorystę, ale dla aktywistów ruchu przeciwników futer to prawdziwy przywódca. Jak sam mówi:„Po tym co zobaczyłem na fermach i co wiem o używaniu potrzasków, postanowiłem poświęcić resztę mojego życia na walkę z tymi zjawiskami.”

W Hiszpanii większość myśliwych nie dba o psy. Fatalne ich traktowanie jest powszechnie znane, trzyma się je w strasznych warunkach, a po sezonie łowieckim wiesza lub porzuca. Psy często są trzymane w zamknięciu bez wody i jedzenia. Annelies Jacobs z mężem zmienili swoje życie dla tych zwierząt. Prowadzą wielkie schronisko dla prawie 300 uratowanych psów.

Simon Wild i Jane Wild ratują życie lisom prowadząc sabotaże myśliwskie. Naruszanie przepisów stało się częścią ich codziennego życia, a myśliwi i policjanci znają ich już dobrze, jako nieugiętych i nieustraszonych obrońców lisów.

Gem de Silva i jego ekipa próbują pokazać światu cierpienie zwierząt hodowanych na rzeź. Nie raz grożono im bronią, mimo to nie rezygnują z walki o poprawę losu zwierząt. Gem de Silva: „Wielu ludzi i wiele organizacji działających na rzecz zwierząt koncentruje się wyłącznie na kotach, psach i koniach, czyli na zwierzętach bliższych człowiekowi, tymczasem zwierzęta hodowlane również potrzebują pomocy. Miliony zwierząt cierpią, gdy w strasznych warunkach wiezione są na rzeź. Bardzo chciałbym jakoś im pomóc.”