Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Aktywiści

reżyser: Floris-Jan van Luyn
film dokumentalny, Holandia, 58 min.
polski lektor

Ekologiczne problemy Państwa Środka w filmie Floris-Jan van Luyna.

„Aktywiści” to dokument ujawniający stopień zanieczyszczenia środowiska w Chinach, opowiedziany z perspektywy czterech działaczy organizacji ekologicznej. Ich walka z lokalnymi władzami, na przekór wszystkiemu, często graniczy z szaleństwem i heroizmem. Autorzy dokumentu na czterech przykładach pokazują ekologiczne problemy, z którymi zmaga się Państwo Środka. Zabierają widzów do miasta Changsha, gdzie przy odpowiedniej pogodzie można zobaczyć smog unoszący się w powietrzu czy nad rzekę Qiantang Jiang, której wody są niebywale brudne. Wraz z aktywistami udają się również do Pekinu, gdzie problemem jest duszący dym ze spalarni śmieci i na pustynię Tengger, która z roku na rok powiększa swój obszar o 8-10 metrów przyczyniając się tym samym do katastrofy ekologicznej.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?