Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ostatnie dni generała Franco

kraj: Francja
reżyseria: Richard Puech
rok produkcji: 2018
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Francisco Franco zmarł w 1975 roku, jednak wciąż wzbudza wiele kontrowersji wśród Hiszpanów, a opinie o nim są bardzo podzielone. Władzę zdobył dzięki wojnie domowej, w której śmierć poniosło kilka tysięcy ofiar, a przeszło trzysta tysięcy zostało zmuszonych do emigracji. W 2018 roku podjęto decyzję o przeniesieniu szczątków generała z Doliny Poległych. Wówczas jednak pojawiło się wiele głosów sprzeciwu wobec tego pomysłu. Dokument przybliża historię końca życia dyktatora oraz najbardziej przełomowe wydarzenia, w jakich brał udział.