Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

O człowieku, który śmiechem pokonał apartheid

kraj: RPA
reżyseria:Willem Oelofsen
rok produkcji: 2018
czas trwania: 51 minuty
język: polski lektor

Opowieść o legendarnym komiku Pieterze-Dirku Uysie z Republiki Południowej Afryki, który poprzez graną przez siebie komiczną postać działaczki społecznej Evity Bezuidenhout, krytykował oraz ujawniał absurdy polityki rasowej swojego rządu w czasach apartheidu. Wcielając się w postać Evity, Pieterowi udało się nawet przeprowadzić wywiad z Nelsonem Mandelą, który uważał komika za jednego ze swoich bohaterów.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?