Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Niemcy – powrót nazizmu

kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2017
reżyseria: Robin Barnwell
czas trwania: 48 minut
język: polski lektor

„Niemcy: Powrót nazizmu” to dokument zrealizowany dla BBC Worldwide przez reżysera Robina Barnwella. Ekipa filmowa spędziła pół roku w miasteczku Freital, w którym odnotowano ogromne poparcie dla prawicowych ekstremistów. Tutaj jak w soczewce skupiają się zmiany, zachodzące w niemieckim społeczeństwie. Po raz pierwszy od czasu upadku Trzeciej Rzeszy do głosu dochodzą idee, które wydawały się dawno wyplenione. Twórcy dokumentu „Niemcy: Powrót nazizmu” wskazują na zwiększającą się liczbę ataków na osoby ubiegające się o azyl w tym kraju. Szukają też przyczyn wzrostu poparcia dla AfD – założonej w 2013 roku partii Alternatywa dla Niemiec. Dokumentaliści prezentują te nastroje na tle wydarzeń na całym świecie – prawicowi ekstremiści demonstrują swoją siłę na wiecach w USA, Francji i Wielkiej Brytanii.


Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?