Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Martin Luther King kontra FBI

kraj: USA
reżyseria: Sam Pollard
rok produkcji: 2020
czas trwania: 101 minuty
język: polski lektor

Działający m.in. na rzecz zniesienia dyskryminacji rasowej laureat pokojowej Nagrody Nobla Martin Luther King cały czas znajdował się pod obserwacją FBI. Dokumentalista Sam Pollard przygląda się temu zjawisku i opowiada o tym, jak służby dręczyły Kinga i zbierały informacje mogące mu zaszkodzić. Korzysta w tym z nowych odtajnionych dokumentów, a przedstawione przez niego rewelacje to nie wszystko, ponieważ jeszcze wiele materiałów nie zostało udostępnionych opinii publicznej.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?