Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ivan Khutorskoy

Prawdziwy skinhead, prawdziwy punk, prawdziwy przyjaciel. Gorliwy przeciwnik nazizmu. Cztery lata po morderstwie nieformalnego lidera moskiewskich antyfaszystów – Ivana 'Kostoloma’ Khutorskoya, jego przyjaciele i rodzina, w porozumieniu z lokalnymi aktywistami zrealizowała film poświęcony jego życiorysowi – brutalnie przerwanemu strzałem w głowę, na klatce schodowej własnego bloku. Nie jest to jednak jedynie laurka ku czci nieżyjącego kumpla. Dokument będący zbitką wywiadów i archiwaliów doskonale obrazuje ponurą rzeczywistość rosyjskiej stolicy. Udowadnia, że dychotomia między nazi-skinami, a grupami wolnościowymi bynajmniej nie sprowadza się do konfliktu subkulturowego.

Nigdy nie zapomnimy! Nigdy nie wybaczymy!