Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Green Book: Przewodnik przetrwania

kraj: USA
rok produkcji: 2019
czas trwania: 90 min
język: polski lektor

Po oscarowym sukcesie filmowym „Green Book” Petera Farrelly nie trzeba tłumaczyć, czym była Zielona Księga i co to znaczy segregacja rasowa. Dzięki księdze, Afroamerykanie unikali zagrożenia podczas podróży.

W latach trzydziestych czarnoskóry pracownik pocztowy Halrem Victor Green opublikował książkę, która była przewodnikiem survivalowym. Pozwalał on uniknąć Afroamerykanom zagrożenia przemocą, wandalizmem, a nawet śmiercią podczas podróży. Dokument pokazuje prawdziwą historię powstania przewodnika, który pomagał uniknąć upokorzeń i dyskryminacji. Widzowie poznają legendarne firmy i społeczności, które rozkwitłym dzięki sukcesowi „Green Book” i potem odegrały kluczową rolę w ruchu obrony praw obywatelskich.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?