Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Być Antyfaszystą – Rosja

Być Antyfaszystą - Rosja Film dokumentalny nakręcony przez grupę artystyczną „Dzieci Bakunina” z Rosji w hołdzie ludziom zamordowanym przez neonazistów. Na film składają się wywiady z uczestnikami ruchu antyfaszystowskiego z całej Rosji – zarówno z Antify jak i z organizacji podobnych do Polskiego „Nigdy Więcej”, filmy z demonstracji, akcji i koncertów.

W filmie wypowiada się także Stanisław Markelow, prawnik, anarchista i obrońca praw człowieka zamordowany w tym roku. Więcej o tej sprawie tutaj.

Sytuacja w Rosji jest o wiele trudniejsza niż na zachodzie. Tam ruchy faszystowskie stanowią siłę. Działanie grup nie ogranicza się do wyłażenia na ulice ze sztandarami w rocznicę jakiegoś wydarzenia i robienia marszu łysych chłopaków w zielonych koszulkach, jak to się dzieje w Polsce. Radykalni faszyści używają broni, dokonują morderstw. Władza sądownicza zbrodnie na tle narodowościowym albo ideologicznym traktuje jako akty chuligaństwa. Stan ten potęguje ponadto oficjalna propaganda państwa, mówiąca o patriotyzmie i dążeniu do budowy (a właściwie odnowy, po upadku ZSRR) imperium rosyjskiego.Antyfaszyzm jest odporny na ideologię nacjonalizmu i ksenofobii, dlatego przez władzę jest zwalczany. Osoby wypowiadające się przedstawiają historię ruchu.

W 1996 r. faszyzm wdarł się na stadiony. 100% piłkarskich chuliganów było faszystami. Wtedy też powstawały zalążki ruchu antyfaszystowskiego. Uczestniczyli w nim i uczestniczą anarchiści, lewicowcy, liberałowie. Pod koniec XX w. formowały się załogi zwalczające faszystów na ulicach – sharpowcy, rashowcy, „paru śmiałych punków z ruchu anarchistycznego”. Jednak nie wytrzymał zbyt długo, bo było ich w Moskwie kilkunastu, a boneheadów 60 tysięcy. Wkrótce pojawił się trend antyfaszystowski w subkulturach. Liczba uczestników ruchu znacznie wzrosła.

W dniu dzisiejszym jest już o wiele lepiej niż na początku, jednak ciągle jest to ruch niewielki w porównaniu do skrajnej prawicy, jednak odnosi namacalne zwycięstwa. Każdy ma różną definicję ruchu, koncepcję walki, „wizję społeczeństwa bez faszyzmu” lecz trzymają się razem i działają. To jest ważne.

Organizacje antyfaszystowskie organizują koncerty, pokazy filmów, wydają gazety, ulotki, ogólnie zajmują się antyfaszystowską propagandą, która odnosi skutki – neonaziści nie czują się już pewnie. Ludzie zapytani na ulicy wiedzą co to jest Antifa. Działania te mają za zadanie przyciągnąć tą młodzież, której w wyniku braku edukacji społeczno-politycznej, kultury i wychowania w tolerancji, jedynymi wpływami ideologicznymi, mającymi na nich wpływ są starszy nazi-kolega i Putin przemawiający w telewizji…

Więcej dowiecie się oglądając film. Zapraszamy bo warto.

Odwiedź stronę:
http://www.antifaskins.fora.pl

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?