Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

 

Biały sprawca, czarna ofiara

Biały sprawca, czarna ofiarakraj: Dania
rok produkcji: 2010
reżyser: Justin Webster
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Tom Cholmondeley, kenijski posiadacz ziemski i potomek rodu brytyjskich lordów zostaje oskarżony o morderstwo. Biały arystokrata zastrzelił na swoim terenie czarnego kłusownika, za co teraz grozi mu stryczek. Jego proces elektryzuje już cały kraj.

Cholmondeley to jeden z nielicznych białych obszarników w Kenii. Wywodzi się ze znanego rodu Delamare, a jego pradziadek osiedlił się w Afryce u schyłku XIX wieku jako jeden z najbardziej wpływowych kolonizatorów. Po uzyskaniu przez Kenię niepodległości w roku 1963 Delamare’owie jako jedna z niewielu białych rodzin zdecydowała się pozostać w Afryce i przyjąć obywatelstwo nowopowstałego państwa.

Sprawa Cholmondeleya zelektryzowała dwa lata temu publiczną opinię w Kenii, uwypuklając napięcia pomiędzy bogatą mniejszością a większością żyjącą w skrajnym ubóstwie. Ziemia w przeludnionym kraju skoncentrowana jest w rękach kilku obszarników, uprzywilejowanych ludzi takich jak oskarżony. Tym większe więc emocje towarzyszyły samemu procesowi, którego przebieg dokładnie ilustruje film „Biały sprawca, czarna ofiara”.

Film nie działa? - daj nam znać, naprawimy to!

Komentarze

A Ty co sądzisz?