Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Antifa – łowcy (nazi)skinów

Antifa - łowcy (nazi)skinówCzas trwania: 70 minuty
Język: Polskie napisy

Film wyreżyserowany przez Marca-Aurele Vecchione i Sarę Brucker jest dokumentem poświęconym działalności pierwszych bojówek antify działających w Paryżu pod nazwą „łowcy skinów”. Opowiada on historię 4 grup: Skinheadów z Halles, Red Warriors, Ducky Boys i Ruddy Fox.

Skini z Halles (1978-1982) – była to pierwsza grupa skinheadów w Paryżu, nie mająca nic wspólnego z rasizmem czy skrajną prawicą.

Red Warriors (1986-1991) – Czerwoni wojownicy to bojówka ze squatu „Fabryka” początkowo głównie ochraniająca koncerty (przede wszystkim Berurier Noir). Używali socrealistycznej symboliki jako prowokacji, a po pewnym czasie zaangażowali się w działalność polityczną w ruchu antyrasistowskim (m.in. w organizacjach takich jak anarchistyczne SCALP, pomagali też promować kampanię SOS Racisme zainicjowaną przez lewicowych deputowanych z Partii Socjalistycznej).

Ducky Boys (1985-1992) – grupa rockersów i miłośników rapu, w dużej mierze wywodząca się ze środowisk imigranckich, która wymyśliła nazwę „łowcy skinów”. Strojami, symboliką i muzyką nawiązywali do subkultur czarnych rockersów z lat 70.

Ruddy Fox (1989-1994) – Ruddy Fox była bojówka nastawioną na fizyczną konfrontacje ze środowiskiem kibiców klubu Paris St-Germain o sympatiach rasistowskich i neofaszystowskich. To właśnie Ruddy Fox zapoczątkowała we Francji odnowę kultury skinheads i powrót do korzeni (do spirit of 69) poprzez przyjęcie wyglądu charakterystycznego dla tej subkultury – wcześniej we Francji skinhead był synonimem skrajnego prawicowca.

Film zawiera także krótką historię subkultury skinheadów, przegląd informacji medialnych z lat 80. oraz wywiady z głównymi postaciami francuskiej sceny alternatywnej – zarówno z punk rocka, jak i hip-hopu (m.in. Marsu – manager Berurier Noir oraz Madj – producent hip-hopowej grupy Assassin)

Polecane strony:
http://antifa.bzzz.net/
http://decentrum.bzzz.net/

Film udostępniony został w Przeglądzie Anarchistycznym nr. 10:
http://www.przeglad-anarchistyczny.org/

Przegląd Anarchistyczny prezentuje debaty toczone przez radykalne ruchy społeczne w Polsce i za granicą. Poprzez poznanie i równoczesną krytykę różnych nurtów myśli wolnościowej, rozwijamy wiedzę dotyczącą samoorganizacji społecznej, strategii działania, najnowszych koncepcji programowych. Nasza praca teoretyczna występuje równolegle z działalnością praktyczną i uwzględnia globalną perspektywę.