Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Anarchistki

AnarchistkiKraj: Belgia, Hiszpania, Wochy
Reyser: Vicente Aranda , Vincente Aranda
Scenariusz: Antonio Rabinad, Vincente Aranda, Jos Luis Guarner
Czas trwania: 122 minuty
Jzyk: Hiszpaski (wbudowane polskie napisy)

Kiedy w roku 1936 wybucha hiszpaska wojna domowa, a wraz z ni Rewolucja Anarchistyczna, Maria, moda zakonnica (grana przez Ariadne Gil) obawiajc si przeladowa ze strony rewolucjonistw przypadkowo ucieka do miejscowego domu uciech. Tam zostaje zmuszona do prostytucji w zamian za schronienie. Jak na ironi w burdel zosta zamknity przez aktywistki anarchistyczne, walczce o wyzwolenie kobiet. Te zaskarbiwszy sobie zaufanie modej zakonnicy przygarny j pod swoje skrzyda i objawiajc jej tajniki idei wolnociowych, towarzysz jej w podry przez ogarnit wojn Hiszpani.

Film ten wiernie oddaje klimat hiszpaskiej wojny domowej, pokazujc determinacje walki o wolno w zestawieniu z okruciestwem wojny.