Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

13 poprawka

kraj: USA
reżyseria: Ava DuVarney
rok produkcji: 2016
język: polskie napisy

Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.

„13 poprawka ” to studium prześladowań doświadczanych przez czarnoskórych Amerykanów i traktat moralny, który ma poruszyć widza i wpłynąć na to jak postrzega rzeczywistość.

Ava DuVernay, która sama jest Afroamerykanką, nigdy nie ukrywała swojego zaangażowania w walkę z różnymi formami dyskryminacji obecnymi w społeczeństwie amerykańskim, skupiając się w swojej działalności szczególnie na sytuacji kobiet i czarnoskórych. W swoim najbardziej znanym obrazie, nakręconej w 2014 r. fabularnej „Selmie”, zajęła się tematem walki z segregacją rasową, która toczyła się w latach 60. w stanach Południa. W „XIII poprawce” podjęła się prawdziwie monumentalnego zadania, jakim jest opowiedzenie o losie czarnych Amerykanów na przestrzeni ostatnich 150 lat.