Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia kobiet

Ziemia kobietReżyseria: Adriana Estrada
Produkcja: Cine Rebelde
www.cinerebelde.org
Czas trwania: 57 minut
Rok produkcji: 2002
Język: Polskie napisy

Film „Tierra de Mujeres”, czyli „Ziemia kobiet” to opowieść o rdzennych mieszkankach Chiapas i ich walce o godne życie. Bycie autochtonem w stanie Chiapas w Meksyku oznacza biedę i dyskryminacje ze względu na ubiór, język, muzykę, tradycje i kulturę. Sytuacja ta jest jeszcze cięższa, jeżeli jesteś rdzenną mieszkanką tego terytorium, ponieważ kobiety pozbawiane są praw nawet w obrębie swoich własnych społeczności.

„My rdzenne mieszkanki Chiapas nie mamy dostępu do dobrej żywności, mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji. Nie ma dla nas programów pomocowych, nie działa opieka społeczna…popadamy w ubóstwo i nędze…’ – słowa skierowane przez Komandantke Esther do Meksykańskiego Kongresu Narodowego – 28 marzec, 2001r.Wybuch powstania zorganizowany przez EZLN (Zapatystowską Armie Wyzwolenia Narodowego) 1 stycznia 1994 roku był punktem zwrotnym przynajmniej dla kobiet Zapatystowskich. Kobiety z Chiapas zaczęły się organizować w kooperatywy. Powstawały np religijne grupy kobiece, projekty teatralne…mieszkanki Chiapas po raz pierwszy od dawna czuły się upodmiotowione, zaczęły panować nad swoim własnym życiem. Krok po kroku kobiety wiejskiej razem z nauczycielkami, lekarkami, rozwódkami, rzemieślniczkami walczą o lepszą przyszłość dla wszystkich- każda na miarę swoich własnych możliwości.

Ziemia Kobiet – to opowieść o kobietach, o ich życiu, problemach, strachu jaki im towarzyszy na codzień i nadziejach na lepszą przyszłość.