Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zeitgeist II – Addendum

kraj: USA
rok produkcji: 2008
reżyseria: Peter Joseph
zdjęcia: Patrick Ferguson
czas trwania: 123 minuty
język: polskie napisy

Zeitgeist: Addendum próbuje odnaleźć i ujawnić korzenie korupcji wszechobecnej w życiu społecznym.W prosty sposób wyjaśnia mechanizmy finansowe, które sprawiają, że wpadamy w błędne koło pieniądza i długów – czy to jako jednostki, czy całe narody. Jednocześnie film przedstawia możliwe rozwiązanie – nie oparte na polityce, legislacji, odgórnych zarządzeniach i ogólnych wierzeniach.

Rozwiązanie ma bazować na pozbawionym przesądów zrozumieniu czym jesteśmy, jak współdziałamy z naturą – i na dostępie do nowoczesnych, efektywnych i w pełni z naturą współgrających technologii. Prezentowany jest nowy system socjalny, zwany „Projekt Venus”, który autor – Jacque Fresco udoskonala przez całe życie.
http://zeitgeistpolska.org/