Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Świat według Stiglitza

stiglitz.jpg Reżyseria: Jacques Sarasin
Rok produkcji: 2008
Kraj: Francja
Język: Polski lektor

Podróż dookoła świata z Josephem Stiglitzem, noblistą, byłym głównym ekonomistą Banku Światowego, autorem książki „Globalizacja”.

W latach 90 XX wieku pracował na tak zwaną trzecią drogą rozwoju, a później stał się krytykiem wolnorynkowego fundamentalizmu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Twierdzi, że proces globalizacji nie musi odbywać się jedynie w interesie najbogatszych, lecz nowy światowy ład ekonomiczny może się przyczynić do rozwoju krajów najbiedniejszych.

Autorzy filmu towarzyszą Stiglitzowi w dwóch podróżach. Pierwsza to powrót do źródeł, do miasta rodzinnego – Gary, w stanie Indiana. Druga to podróż globalna po krajach rozwijających się – Ekwador, Botswana, Indie, Chiny… na konkretnych przykładach, Stiglitz pokazuje, że proces globalizacji może być korzystny dla wszystkich. Jest przekonany, że inny świat jest możliwy.