Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

W zalewie reklamy

kraj: Kanada
rok produkcji: 2017
czas trwania: 75 minuty
język: polski lektor

Obecnie reklama jest wszechobecna w każdej dziedzinie życia. Różni się jednak od tej znanej z przeszłości. Teraz marketingowcy kładą szczególny nacisk, by angażowała widza. Jest więc spersonalizowana, interaktywna i dopasowana do preferencji danej grupy konsumentów. Nad jej realizacją czuwają analitycy, graficy, programiści i naukowcy wyposażeni w skomplikowane algorytmy oraz najnowszą technologię. Luki prawne oraz ludzka niefrasobliwość pozwalają specjalistom od reklamy zgromadzić ogromne zasoby danych o każdym człowieku, potencjalnym konsumencie dóbr i usług. Ludzie z branży nazywają tę nową rzeczywistość „Dzikim Zachodem”.

Co minutę w internecie jego użytkownicy zostawiają po sobie blisko 400 godzin nowych treści. Dokument ujawnia widzom mechanizmy, którymi rządzi się współczesny rynek reklamowy. Tworzenie zindywidualizowanych produktów ma na celu wpłynięcie na nasze decyzje, zwłaszcza w chwilach ludzkiej słabości. Wszystko po to, by maksymalnie zwiększyć sprzedaż.