Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

The Yes Men

the_yes_man.jpg Kraj: USA
Czas trwania: 83 min

Yes Men to grupa aktywistów zajmująca się „prowokacjami kulturowymi” (ang. culture jammingi), uprawiają, jak sami to nazywają, „poprawę tożsamości” (ang. identity correction) poprzez udawanie decydentów i rzeczników prasowych istotnych organizacji. Tworzą i utrzymują fałszywe strony podobne do tych które chcą sparodiować, a potem przyjmują zaproszenia otrzymane przez nie, aby pojawić się na konferencjach, sympozjach i w programach telewizyjnych. Tym sposobem przedstawiają swój punkt widzenia na często dehumanizujące działania korporacji i agend rządowych.

Ich główną metodą jest satyra: udając korporacyjnych lub rządowych reprezentantów, często wypowiadają się w sposób bardzo kontrowersyjny o pracownikach i konsumentach, następnie wskazując na brak szoku czy złości na ich dowcip, kiedy nikt nie zauważa że „reakcyjna” retoryka była jedynie żartem. Czasami rzekomi przedstawiciele prasowi, podstawieni przez Yes Menów, wygłaszają oświadczenia będące spełnieniem marzeń ruchu alterglobalistycznego i przeciwników korporacyjnych przestępstw. Efektem były błędne relacje prasowe na temat rozwiązania Światowej Organizacji Handlu czy o Dow płacącym za oczyszczenie po katastrofie Union Carbide.Yes Meni podawali się za rzeczników Światowej Organizacji Handlu, McDonaldsa, Dow Chemical oraz ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego USA. Dwóch bardziej znanych Yes Menów znanych jest pod szeregiem pseudonimów, ostatnio, w filmie z 2003, Andy Bichlbaum oraz Mike Bonanno. Ich rzeczywiste nazwiska to Jacques Servin i Igor Vamos, w tej samej kolejności. Vamos jest asystentem profesora sztuk medialnych na Rensselaer Polytechnic Institute w Nowym Yorku. Jednak grupę Yes Menów tworzy wielu ludzi z całego globu.

Ich doświadczenia zostały udokumentowane w filmie The Yes Men, filmie dokumentalnym Info Wars oraz w książce The Yes Men: The True Story of the End of the World Trade Organization.