Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

The Land, The Street, The Square – Argentina 2002

argentina.jpgProdukcja: Indymedia
Czas trwania: 40 min.

Film produkcji argentyńskiej oraz włoskiej opowiada o sprzeciwie argentyńskiego społeczeństwa przeciw Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW), neoliberalizmowi oraz korupcji. Materiał pokazuje szeroki zakres walki ruchu społecznego, od blokad dróg aż po demokratyczne zgromadzenia lokalne.

Argentyna to pierwszy przypadek bogatego, zachodniego kraju doprowadzonego do krachu gospodarczego przez politykę neoliberalną. Dokument pokazuje jak społeczeństwo argentyńskie zmęczone bankierami i politykami, chcąc odzyskać godność, bierze sprawy w swoje ręce i buduje zręby demokracji uczestniczącej.