Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Tak wygląda demokracja

tak_wyglada_demokracja.jpgrok produkcji: 1999
Czas trwania: 43 min.

Film dokumentalny pt.: „Tak wygląda demokracja!” wyprodukowany został przez Big Noise Film, amerykańską organizację non-profit we współpracy z Seattle Independent Media Center w 1999r. Film jest siedemdziesięciominutowym zapisem wydarzeń z protestów ulicznych podczas szczytu walutowego WTO w Seattle w 1999 roku i jako taki został uznany przez środowiska niezależne, podejmujące działania w obronie praw człowieka za jeden z najważniejszych dokumentów o relacji władzy i społeczeństwa. Stanowi zestawienie materiałów zarejestrowanych przez blisko 100 uczestników zajść obrazując brutalność i bezwzględność służb porządkowych wobec najczęściej bezbronnych protestujących. W realizacji dźwiękowej filmu wzięli udział m.in. Susan Sarandon, Michael Franti oraz muzycznie grupa Rage Against The Machine oraz DJ Shadow.

Premiera filmu odbyła się 9 września 1999 roku w Seattle Art Museum, od tego czasu prezentowano go w około siedemdziesięciu miastach na świecie.