Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Sprawiedliwy Handel: Poranek przy kawie & Pola złota

Sprawiedliwy Handel Sprawiedliwy Handel jest międzynarodowym ruchem konsumentów, organizacji pozarządowych oraz firm importerskich i handlowych, spółdzielni drobnych producentów w krajach Trzeciego Świata, mający na celu pomoc w rozwoju drobnym wytwórcom takim jak rolnicy czy rzemieślnicy Trzeciego Świata. W tym celu posługują się metodami wypracowanymi przez biznes, tworząc niezależną, alternatywną sieć handlową o zasięgu globalnym.

Sprawiedliwy Handel jest swojego rodzaju partnerstwem pomiędzy producentami i kupującymi, którzy pracują na rzecz zwiększenia dostępu producentów do rynków i promowania procesu zrównoważonego rozwoju. Sprawiedliwy Handel to rozwój producentów jak i konsumentów.

Misją inicjatywy jest szerzenie taki wartości jak równość społeczna, ochrona środowiska i bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez handel. Sprawiedliwy Handel jest alternatywą dla obecnego handlu międzynarodowego i przez ostatnie czterdzieści lat wyrósł z działalności lokalnej małych grup do obecnego wysokiego poziomu współpracy i integracji w skali europejskiej i światowej.

Więcej o organizacji na stronie internetowej Sprawiedliwy Handel.
Poranek przy kawie
Film z Fairtrade Foudation z 1997 roku. Opowiada o produkcji kawy w Nikaragui oraz o zysku, jaki dla społeczności rolniczych z tego kraju przyniósł udział w programie Sprawiedliwego Handlu (22 min).

Pola złota
Film z Fairtrade Foudation. Dotyczy produkcji bananów na Wyspach Zawietrznych. Banany te trafiają na rynek brytyjski. Film pokazuje proces produkcji tych owoców i ich drogę do brytyjskich supermarketów (14 min).

Filmy pochodzą ze strony internetowej stowarzyszenia Sprawiedliwy Handel.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?