Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Spekulanci z rynków rolnych

Spekulanci z rynków rolnychreżyser: Kees Brouwer
Holandia, 2012, 46 min
język: polski lektor

To nie przypadek, że pierwsi protestujący w trakcie zamieszek w Tunezji okładali policjantów… bagietkami. Podwyżki cen żywności są jedną z głównych przyczyn społecznych niepokojów na całym świecie. Przyczyny podwyżek leżą zaś często w celowej działalności międzynarodowych spekulantów.

„Spekulacja sama w sobie jest niemoralna, ale spekulacja produktami rolnymi to już przestępstwo” – przekonuje rzecznik tunezyjskiego rządu. Kim są spekulanci manipulujący cenami żywności? Można na nich spojrzeć jak na rzutkich biznesmenów, wykorzystujących okazję do zarobku lub jak na bezwzględnych graczy, brutalnie ingerujących w życie ubogich ludzi tego świata.

Twórcy dokumentu postanowili przeprowadzić specyficzny eksperyment, aby przekonać się czy rzeczywiście ceny żywności windowane są przez przebiegłych spekulantów. Przyjmując rolę jednego z nich, reżyser Kees Brouwer zdecydował się poznać szczegóły procederu, który pozwala nielicznym bogacić się kosztem milionów.