Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Niewygodna prawda

Niewygodna prawdaprodukcja: USA
reżyseria Davis Guggenheim
czas trwania: 100 minuty
język: polskie napisy

Ludzkość siedzi na bombie zegarowej. Jeśli większość naukowców ma rację, mamy 10 lat, żeby zapobiec olbrzymiej katastrofie, która może zniszczyć cały system klimatyczny naszej planety doprowadzając do niespotykanych zmian pogodowych, powodzi, suszy, epidemii i zabójczych uderzeń fal gorąca.

Reżyser Davis Guggenheim prezentuje przebój Festiwalu Filmowego Sundance, NIEWYGODNA PRAWDA, który oferuje pełne pasji i inspirujące spojrzenie na zaangażowanie jednego człowieka w zdemaskowanie mitów i błędnych wyobrażeń dotyczących globalnego ocieplenia, a także inspirowanie do podejmowania działań mających temu zapobiec. Tym człowiekiem jest były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore, który pokonany w wyborach prezydenckich w 2000 roku zdecydował się poświęcić życie wysiłkom zmierzającym do uratowania ziemi przed nieodwracalnymi zmianami.

W tym przejmującym portrecie Gore’a i jego objazdowego show dotyczącego globalnego ocieplenia, widzimy jak w zabawny, pełen zaangażowania i otwarty sposób przekazuje zwykłym obywatelom zaskakującą prawdę o tym, co nazywa „planetarnym stanem kryzysowym”.

Mając za sobą najgorszy sezon burzowy – 2005 – jaki przeżyła Ameryka, wydaje się, że właśnie osiągamy zenit – i Gore nie oszczędza nas starając się wyjaśnić przyczyny tej tragicznej sytuację. Przeplatany odważnymi faktami i próbami przewidywania przyszłości, film jest opowieścią o osobistej podróży Gore’a: od pełnego ideałów studenta college’u, który dojrzał pęczniejący kryzys dotyczący środowiska naturalnego; poprzez młodego Senatora borykającego się z tragedią rodzinną, która zmieniła jego postrzeganie świata; po człowieka, który prawie został Prezydentem i który powrócił do spraw, które były jego pasją – przekonany, że ciągle jeszcze jest czas na działanie.

Z humorem i inteligencją NIEWYGODNA PRAWDA podaje jeden z argumentów Gore’a twierdzący, że nie możemy dłużej pozwalać sobie na postrzeganie globalnego ocieplenia jako tematu politycznego – jest to bowiem największe moralne wyzwanie, jakiemu musi stawić czoła światowa cywilizacja.

http://www.climatecrisis.net

Pobierz:

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?