Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mardi gras. Wyprodukowano w Chinach

Mardi gras. Wyprodukowano w Chinach kraj: USA
rok produkcji: 2005
czas trwania: 50 minut
reżyseria David Redman

Materiał o przejawach współczesnego kapitalizmu. Konfrontuje postawy producentów i konsumentów, nieświadomych procesu powstawania dóbr. W wytwórni korali w chińskiej prowincji Fujian pracują ponad normę za głodową pensję młode Chinki. Wytwarzane przez nie korale powstają z substancji zagrażających ich zdrowiu. Produkty te trafiają do USA i są sprzedawane za dużo wyższą cenę.

W Nowym Orleanie podczas kończącego karnawał święta mardi gras, czyli naszych ostatków, istnieje zwyczaj rzucania korali w bawiący się tłum. Reżyser filmu postanowił uświadomić zarówno chińskim pracownicom, jak i świętującym mardi gras, w jakich warunkach powstają beztrosko rozrzucane ozdoby i jak są wykorzystywane.