Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Korporacje

Korporacjekraj: Polska
rok produkcji: 2010
reżyseria: XVX
czas trwania: 103 minuty
język: polski (napisy i lektor)

Film ten ma zwrócić uwagę na działania korporacji, które pod przykryciem reklam i swoich produktów (usług), przyczyniają się do śmierci i wyzysku wielu ludzi i zwierząt oraz niszczenia środowiska. Levis, Disney, Nestle, Shell, Coca-Cola, Monsanto to tylko niektóre firmy, które pojawiają się w filmie. Autor przybliża produkcje ciuchów czy zabawek, pozyskiwanie ropy naftowej, prywatyzacje wody czy testy na zwierzętach.

„Korporacje” to montaż różnych fragmentów filmów, piosenek, zdjęć, dźwięków oraz tekstów z książki „Czarna lista firm”. Zobaczymy tu fragmenty takich filmów jak: „Chiny w kolorze blue”, „Flow”, „Nakarmimy Świat”, czy „Ukryty za maską”. Usłyszymy piosenki zaangażowane: „Drink of the death squads” – David Rovics, czy „Unilever” – Chumbawamba oraz brzmienia elektroniczne: Tangerine Dream, Luke Vibert, Moby…

Autor na koniec filmu dodaje, że to tylko część prawdy, ale wystarczy by zacząć zadawać pytania, zmieniać nawyki konsumenckie i mówić głośno: DOŚĆ!