Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kanciarze z Wall Street

 Kanciarze z Wall Streetkraj: USA
reżyser: Danny Schechter
rok produkcji: 2010
czas trwania: 59 minuty
język: polski lektor

„Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi, na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie system prawny, który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny, który będzie go gloryfikował” – takie słowa zapisał w połowie XIX wieku słynny ekonomista Frederic Bastiat. Słowa przestrogi sprzed 160 lat są dziś aktualne bardziej, niż kiedykolwiek. Oto filmowe śledztwo w sprawie prawdziwych przyczyn globalnego kryzysu.

Przyjęło się twierdzić, że przyczyną światowego kryzysu ekonomicznego była zapaść na amerykańskim rynku nieruchomości, a konkretnie – fatalne skutki wadliwego finansowania kredytów hipotecznych. Rzadko kto stara się jednak dociekać prawdy głębiej, ujawniając związki między tą katastrofą a Wall Street.

Ceniony dziennikarz i niezależny filmowiec DANNY SCHECHTER postanowił jednak zbadać te zależności dokładnie. Rozmawiał z bankierami, ekonomistami, ekspertami i publicystami, a wśród jego interlokutorów znaleźli się m.in. laureat Nobla Paul Krugman oraz Sam Antar, skazany w jednym z głośniejszych „przestępstw białych kołnierzyków”. W wyniku półtorarocznego wnikliwego dochodzenia powstał niniejszy film – szokująca analiza przyczyn kryzysu, którego skutki wciąż odczuwamy. „Kiedyś myślałem o Wall Street jako o centrum finansów. Teraz jest dla mnie organizacją przestępczą” – przyznaje dziś Danny Schechter.