Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Granica: Zycie w cieniu muru

kraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2017
czas trwania: 47 minuty
język: polski lektor

Film dokumentalny o Ameryce i jednej z najbardziej kontrowersyjnych obietnic wyborczych obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Przyjrzymy sie Departamentowi Bezpieczenstwa Wewnetrznego na granicy USA z Meksykiem, gdzie prezydent próbuje zbudowac swój kontrowersyjny mur. Opinie miejscowej ludnosci, grup humanitarnych oraz strazników, którzy spedzaja dzien na polowaniu na nielegalnych imigrantów w spiekocie.

Ten pełen akcji dokument pokazuje wszystkie strony tej historii. Jest to uczciwe i wywazone spojrzenie na Ameryke poprzez jedna z najbardziej kontrowersyjnych obietnic wyborczych obecnego prezydenta USA.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?