Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Genoa Red Zone

genua.jpg19-24 lipiec to okres krwawej zajść przeciwko G8, która miała miejsce we Włoszech w 2001 roku. Brytyjskie Indymedia przedstawiają film „Genua: Czerwona Strefa”, który ukazuje prawdziwą historię tamtych wydarzeń. Zostały one poddane krwawym policyjnym represjom.

Film powstawał przez 8 miesięcy, co zaoowocowało ponad godzinnym materiałem filmowym. Szokujące sceny policyjnej przemocy pokazują, że opór społecznego protestu nie gaśnie. Pomimo brutalnych represji, głos protestujących został usłyszony na całym świecie.

Sytuacja, gdzie peruwiańscy bezrolni chłopi, stojąc ramię w ramię z sycylijskimi rolnikami sera, pokazuje że narodowe granice zostały zburzone. Globalny społeczny opór jasno domaga się nowego lepszego świata, zbudowanego na społecznej oraz ekologicznej równości. Rozbudzony płomień jest niemożliwy do zgaszenia.

http://ncrypt.in/folder-qldfO4WY