Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Genetyczne Oszustwo

Genetyczne Oszustwo Zapraszamy do obejrzenia filmu z przedstawienia, które miało miejsce na Rynku Głównym w Krakowie 16 października 2008.

W przedstawieniu wzięli udział polscy i zagraniczni rolnicy, konsumenci, aktorzy, ekolodzy i działacze prowadzący kampanie przeciwko GMO.
Ten teatr uliczny przedstawił jak lobby pro-GMO usiłuje przekonać obywateli do kupowania genetycznie modyfikowanej żywności i nasion – i jak niektórzy dają się nabrać/oszukać.

„Genetyczne Oszustwo” ostrzega, by stanowczo sprzeciwiać się ambicjom korporacji i rządów, które chcą kontrolować nasze życie. Wzywa do utworzenia zjednoczonego ruchu przeciwko piractwu genetycznemu w rolnictwie i przeciwko niewybaczalnym zniekształceniom łańcucha pokarmowego, od którego zależy nasza przyszłość.

Wydarzenie edukacyjno-informacyjne “GENETYCZNE OSZUSTWO” było częścią MIĘDZYNARODOWEGO SZCZYTU PRZECIW GMO. GENY NIE SĄ NA SPRZEDAŻ. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO”. Szczyt zgromadził wielu znakomitych mówców oraz znanych i cenionych działaczy.

Więcej informacji o szczycie na:
http://www.icppc.pl/antygmo/2008/10/miedzynarodowy-szczyt-przeciw-gmo