Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Gangsterzy finansjery

kraj: Francja
reżyseria: Jérome Fritel, Marc Roche
rok produkcji: 2017
czas trwania: 87 minuty
język: polski lektor

Konsorcjum finansowe HSBC powstało w 1865 roku. Z biegiem czasu zyskało status globalnego lidera. Sukces ten został osiągnięty nielegalnymi metodami – oszustwami, działaniami podejmowanymi z przestępcami i politykami. W 2012 roku konsorcjum było bliskie utraty licencji w Stanach Zjednoczonych w związku z praniem pieniędzy dla karteli narkotykowych. Chociaż zgromadzono liczne dowody na te działania, HSBC jednak wciąż prosperuje.