Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

END CIV

END CIVEND:CIV opowiada o uzależnieniu naszej kultury od systematycznej przemocy i eksploatacji środowiska naturalnego, i ukazuje wynikającą z nich epidemię zdewastowanych krajobrazów i udręczonych narodów. END:CIV które jest częściowo oparte na książce Endgame napisanej przez Derricka Jensena, zadaje pytanie: Jeżeli twoja ziemia zostałaby napadnięta przez kosmitów, którzy wycięliby wszystkie lasy, zatruli wodę, powietrze i żywność, czy dołączyłbyś do ruchu oporu?

Główne przyczyny upadku cywilizacji są zwykle związane z nadużyciem surowców. W momencie gdy to piszę, świat stoi przed problemami: ekonomicznego chaosu, osiągnięciem maksimum wydobycia ropy naftowej, zmianami klimatu, degradacją środowiska i politycznym zamieszaniem. Każdego dnia, nagłówki gazet bez większego poruszenia przepisują historie o skandalach i zdradzie publicznego zaufania. Nie musimy nawet bardzo głośno domagać się zakończenia dzisiejszego globalnego systemu – wygląda na to, że niszczy się od środka.

Ale odwaga, współczucie i altruizm powinny gęsto pojawiać się nawet w najbardziej zniszczonych miejscach. Przez udokumentowanie odporności ludzi, którzy najboleśniej odczuli wojnę i represję, i heroizmu tych którzy mieli odwagę bezpośrednio zmierzyć się z kryzysem, END:CIV rozświetla drogę wyjścia z konsumpcyjnego szaleństwa ku rozsądniejszej przyszłości.

Poparty narracją Jensena, film domaga się działania, jeżeli na prawdę kochamy tę ziemię. Ten film wciągnie cię dynamiczną historią za pomocą muzyki, archiwalnymi materiałami, grafiką, animacją, żartem i satyrą, by zdementować mit o globalnym systemie ekonomicznym, w momencie gdy wybucha od środka na naszych oczach. END:CIV przedstawia prawdziwe historie o wyrzeczeniach i heroizmie ludzi, wsparte ujęciami wywołującymi emocje, które odzwierciedlają poetyczne i intuicyjne podejście Jensena. Sceny nakręcone na obrzeżach cywilizacji przedstawiają zapierającą dech w piersiach przyrodę, a wzdłuż nich dowody ogromnego, jednak niestety powszedniego, zniszczenia.