Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czwarta wojna światowa

4_wojna_swiatowa.jpg Reżyseria: Rick Rowley, Jacqueline Soohen
Czas trwania: 80 minut
Produkcja: USA 2003

Dobitny przekaz w niezwykle wymownej i emocjonalnej oprawie.Po zakończeniu trzeciej wojny światowej jaką była zimnowojenna rywalizacja między USA a ZSRR, ludzkość stoi w obliczu nowego,globalnego konfliktu.

Trwająca obecnie Czwarta Wojna Światowa rozciąga się na polach walki zglobalizowanego świata,w poprzek społeczeństw nękanych przez wyzysk i nędzę oraz przez konsumpcyjny nadmiar i medialną manipulację.

To wojna eksploatowanych Peryferiów wobec zamożnego Centrum,biednych przeciwko bogatym.To wojna z neoliberalnym wcieleniem systemu kapitalistycznego,tocząca się na ponad 5 kontynentach i przybierająca najróżniejsze oblicza: od oporu wobec prywatyzacji zasobów wodnych w krajach byłego RPA, poprzez walki o prawa meksykańskich indian na oporze wobec militarnej okupacji Palestyny kończąc.Film zabiera widza tam, gdzie „mainstreamowe” media nie bywają. Narrator identyfikuje się z działaczami ruchu antyglobalistycznego i przeprowadza nas przez „fronty walki” w Argentynie, w stanie Chiapas w Meksyku, w Południowej Afryce, Palestynie i Korei oraz spektakularne demonstracje podczas szczytów w Genui i Seattle.

Duży ładunek emocjonalny filmu i ukazanie ruchu antyglobalistycznego z drugiej strony barykady, tym razem nie zza kordonów policji, ale naprzeciw nich, odnosi zamierzony skutek. Inspirujący obraz, który trzeba koniecznie obejrzeć.