Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Chleb i róże

Chleb i róże produkcja: Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria
Wielka Brytania, Włochy
gatunek: Dramat obyczajowy
reżyseria: Ken Loach
rok produkcji: 2000
czas trwania: 110 minut
język: polski lektor

Film fabularny ukazujący sytuację latynoamerykańskiej emigracji zarobkowej w USA. Nielegalne przekraczanie granicy za syty okup, nielegalny pobyt, z trudem zdobyta praca „na czarno” za głodowe pensje – bez ubezpieczenia i gwarancji socjalnych.

Koniec lat 90, kiedy toczy się akcja filmu to okres presji i ekspansji neoliberalnej doktryny ekonomicznej, a także kryzys działalności związkowej i organizacji robotniczej. Sprzątające luksusowy hotel podejmują jednak ostatecznie próbę walki, organizują się i strajkują, a ich bunt odnosi wymierny sukces – naciskany pracodawca, dotąd bezwzględnie wykorzystujący wyalienowanych, pozbawionych świadomości klasowej pracowników ulega presji zorganizowanego oporu. Inspiracja przychodzi „z zewnątrz”, przez co film rzuca również światło na złożone relacje środowiska pracowników z agitującymi na ich rzecz, nawołującymi ich do walki młodymi związkowcami – idealistami. Loach porusza w ten sposób „odwieczną dyskusję” o istocie i strategii ruchu pracowniczego.

Tytuł dzieła nawiązuje do historycznych wydarzeń 1912 roku. Wtedy to w Nowym Jorku pracownice przemysłu odzieżowego podjęły strajk pod hasłem wykraczającym poza doraźne postulaty materialne: „Chcemy chleba, ale pragniemy też i róż”.