Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Brudna bankowość

kraj: Szwecja
reżyseria: Per Agerman
rok produkcji: 2019
czas trwania: 58 minuty
język: polski lektor

Swedbank mógł być używany do szeroko zakrojonego, systematycznego prania pieniędzy przez prawie dekadę. 50 klientów banku przelało łącznie 5,8 miliarda dolarów między rachunkami w Swedbank a Danske Bank w krajach bałtyckich. Reporterzy przeprowadzają śledztwo, by dowiedzieć się jak najwięcej o skradzionych pieniądzach i najbardziej rozległych oszustwach podatkowych. Dociekają też prawdy o transakcjach bankowych pokazujących, że były przewodniczący kampanii Trumpa, Paul Manafort, otrzymał za pośrednictwem Swedbank prawie milion dolarów. Bank jest również przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez organy nadzoru sektora finansowego w Szwecji i Estonii oraz Departamentu Usług Finansowych Stanu Nowy Jork w USA.