Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Antyszczyt w Pradze

Antyszczyt w Pradze reż. J.M. Polewski

Film „Antyszczyt w Pradze” jest autorska relacja ze spotkania ruchu anty-globalizacyjnego podczas szczytu Miedzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Swiatowego w Pradze. Zapis video w formie para-dokumentu prezentuje najwazniejsze wydarzenia, ktore mialy miejsce w dniach 25-27 wrzesnia 2000 roku. Na filmie zobaczysz akcje na linach w poblizu Centrum Kongresowego (dzien pierwszy); demonstracje, pochod, walki z policja w poblizu miejsca obrad MFW i BS – grupa niebieska (dzien drugi); oraz otoczona przez policje demonstracje (dzien trzeci) .

Przeczytaj:
Globalizacja – przyczynek do krytyki anarchistycznej zjawiska | Globalizacja. Korzenie, historia, analiza, opór | Odpowiedź na wyzwania globalizacji – Immanuel Wallerstein | Wolnościowa krytyka globalizacji ekonomicznej

[youtube]http://youtu.be/iPdi75k6Uj8[/youtube]

Film nie działa? - daj nam znać, naprawimy to!

Komentarze

A Ty co sądzisz?