Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Alterglobaliści w TVP Kultura

Tematami dyskusji są m.in. obraz protestów w mediach, rola intelektualistów oraz manifestów w ruchu, realizacja postulatów alterglobalistów przez oficjalne instytucje rządowe. Autorzy programu zadają także pytanie, czy w kontekście polskiej historii oraz zmian, alerglobalizm ma rację bytu?

Goście programu:
– Przemysław Wielgosz – redaktor naczelny miesięcznika „Le Monde Diplomatique – edycja polska”
– Anna Zawadzka – Porozumienie Kobiet 8 marca
– Zbigniew Modrzewski – dziennikarz, alterglobalista
– Cezary Michalski – pisarz, publicysta

Wywiad z zaproszonymi gośćmi przeprowadził Max Cegielski oraz Marcin Sawicki.